Strona główna Serwis / Wsparcie / CP / SK

serwis i gwarancja - info

Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne

 

Lestar zapewnia dobrą jakość urządzeń oraz udziela gwarancji w okresach gwarancyjnych liczonych od daty zakupu urządzenia przez Klienta. świadczymy usługi serwisowe urządzeń Lestar w zakresie nieodpłatnych gwarancyjnych zleceń serwisowych (GZS) oraz odpłatnych pogwarancyjnych zleceń serwisowych (PZS).

 

Przydatne informacje:

 

 1. warunki gwarancji oraz obsługi serwisowej Lestar
 2. okresy gwarancyjne
 3. cennik usług serwisowych CUS
 4. cennik rozszerzonych gwarancji CRG
 5. cennik usług spedycyjnych CUSP

 

dla GZS w ramach serwisu "door to door" koszt spedycji po stronie Lestar 

(za pośrednictwem firmy spedycyjnej Siódemka,  przesyłka będzie wysłana jako przesyłka standardowa bez usług dodatkowych, ubezpieczenia, doręczenia terminowego, etc.  - w takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Klient przed wysłaniem urządzenia do serwisu sprawdź bezpiecznik sieciowy)

 

istnieje możliwość uzyskania duplikatu karty gwarancyjnej  (do 30 dni od daty zakupu bezpłatnie, powyżej 30 dni zgodnie z cennikiem usług serwisowych)


 

 

Lestar serwis:

Opacz, ul. Klonowa 49

05-816 Michałowice, Polska

nowy nr tel. +48 537 405 029 (nr. 22 723 0003 wew 111 jest nieaktualny)

e-mail: lestar@lestar.com.pl

godz. pracy: pn-pt 9.30 - 16.00; sb-nd nieczynne

 

nieuzasadnione przesłanie urządzenia lub zmiana statusu zlecenia z GZS na PZS będzie obciążało Klienta. Klient zlecając wykonanie usługi serwisowej akceptuje warunki gwarancji i obsługi serwisowej Lestar

zgłoszenie serwisowe - info

GZS gwarancyjne zgłoszenie serwisowe - usługa nieodpłatna

Tryb realizacji gwarancyjnego zgłoszenia serwisowego:
 1. Zgłoszenie serwisowe należy wygenerować ze strony www.lestar.pl  (zakładka z prawej strony ekranu, checkbox – GZS). Potwierdzenie złożenia GZS z numerem zgłoszenia zostanie odesłane na Twój mail. Proszę wydrukować i dołączyć zgłoszenie do przesyłanego urządzenia. W korespondencji serwisowej proszę używać numeru zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie przesłane zwykłym mailem lub wypełnione odręcznie będzie również rozpatrywane, może to jednak opóźnić proces przetwarzania zlecenia o dodatkowych 5 dni roboczych
 3. Lestar ustala podjęcie urządzenia przez firmę spedycyjną Siódemka i wysyłkę od Klienta do serwisu Lestar Opacz, ul. Klonowa 49, 05-816 Michałowice
 4. Przesyłka powinna zawierać: wypełnione zgłoszenie serwisowe, serwisowane urządzenie, oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej*, kserokopię dowodu zakupu urządzenia.
 5. Serwis Lestar po otrzymaniu przesyłki otwiera zlecenie serwisowe oraz ustala status usługi (ewentualnie kontaktuje się z Klientem).
 6. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej Lestar odsyła/wydaje urządzenie Klientowi.
  istnieje możliwość uzyskania duplikatu karty gwarancyjnej  (do 30 dni od daty zakupu bezpłatnie, powyżej 30 dni zgodnie z  cennikiem usług serwisowych CUS)PZS pogwarancyjne zgłoszenie serwisowe - usługa odpłatna (przed przystąpieniem do PZS prosimy zapoznać się z bieżącym cennikiem usług serwisowych CUS oraz cennikiem usług spedycyjnych CUSP)

Tryb realizacji pogwarancyjnego zgłoszenia serwisowego:
 1. Zgłoszenie serwisowe należy wygenerować ze strony www.lestar.pl  (zakładka z prawej strony ekranu, checkbox – PZS). Potwierdzenie złożenia PZS z numerem zgłoszenia zostanie odesłane na Twój mail. Proszę wydrukować i dołączyć zgłoszenie do przesyłanego urządzenia. W korespondencji serwisowej proszę używać numeru zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie przesłane zwykłym mailem lub wypełnione odręcznie będzie również rozpatrywane, może to jednak opóźnić proces przetwarzania zlecenia o dodatkowych 5 dni roboczych
 3. Klient sam ustala spedycję lub zleca ją serwisowi Lestar. Koszty przesyłek po stronie Klienta. Lestar nie ponosi odpowiedzialności za spedycję ustalaną przez Klienta.
 4. Przesyłka powinna zawierać: wypełnione zgłoszenie serwisowe, serwisowane urządzenie.
 5. Serwis Lestar po otrzymaniu przesyłki otwiera zlecenie serwisowe, przeprowadza wycenę kosztów naprawy, Klient podejmuje decyzję dot. naprawy
 6. Po dokonaniu płatności i ewentualnej naprawie pogwarancyjnej Lestar wydaje urządzenie Klientowi.


        zgłoszenie serwisowe word

        zgłoszenie serwisowe exl

        zgłoszenie serwisowe pdf

 

nieuzasadnione przesłanie urządzenia lub zmiana statusu zlecenia z GZS na PZS będzie obciążało Klienta. Klient zlecając wykonanie usługi serwisowej akceptuje warunki gwarancji i obsługi serwisowej Lestar


strefa klienta

E-mail:
*
Hasło:
*
Nie pamiętam hasła

monitoring przesyłek

w trakcie nadawania przesyłek, z systemu spedytora zostanie wygenerowany e-mail z informacją o nadaniu przesyłki oraz z jej 13 cyfrowym numerem (niezbędne jest przesłanie przez Klienta do Lestar adresu e-mail). Klient ma również możliwość sprawdzenia statusu przesyłki po wprowadzeniu numeru przesyłki na stronie http://www.siodemka.pl/pl/klienci-indywidualni  (monitoring przesyłek na lewym pasku ekranu). W przypadku rezygnacji z tej usługi należy kliknąć na link z rezygnacją który znajduje się w otrzymanym od spedytora mailu.

ogłoszenia serwisu

 
l.p. data ogłoszenia Klient  termin / tryb urządzenie uwagi 
termin odbiór urządz. termin uzupeł. dok. model      nr. seryjny   

 1

 

2015-05-29 Termotechnika 2015-06-19 TSP-3000 MA406444P0003

 2

 

2015-05-29 J&M Service 2015-06-19 SE-1000 MA280960007 ZSE-374/11
 3 2015-05-29 Machała Maciej 2015-06-19 TS-1500 XLC5Z2000004 ZSE-407/14
 4 2015-05-29 NTS 2015-06-19 MD-625E MA180350225 ZSE-404/14
 5 2015-05-29 Potorscy 2015-06-19 S-1500s XLB6Z2000005 ZSE-262/14
 6 2015-05-29 KMA-SYSTEM 2015-06-19 S-1000s XLA8X2000130 ZSE-421/14
 7 2015-05-29 ARCHBUD 2015-06-19 TS-2200 XLH7X2000021 ZSE-326/12
 8 2015-05-29 PZM WIMET 2015-06-19 TS-2200 XLHBP2000015 ZSE-176/11
 9 2015-05-29 Pro-Activ 2015-06-19 Se-1500s XLB8V2000092 ZSE-116/12
10 2015-05-29 Arcom Net 2015-06-19 MD-625E MA772780138 ZSE-424/11
11 2015-05-29 Cukiernia Mistrza Jana 2015-06-19 MD-625E MA161690181
12 2015-05-29 Arcom Net 2015-06-19 MD-450E MA772760354 ZSE-423/11
13 2015-05-29 KTS Soft 2015-06-19 Se-1500 MA141860005 ZSE-401/13
14 2015-05-29 Astra Bernaś 2015-06-19 Se-1500s XLA7X2000079 ZSE-237/13
15 2015-05-29 Alu International Shipyard 2015-06-19 TSR-1500 XLF522000047 ZSE-154/13
16 2015-05-29 Linear 2015-06-19 Se-1500 MA0600260079 ZSE-481/12
17 2015-05-29 MBS 2015-06-19 Se-1000s XLA8X2000123 ZSE-383/11
18 2015-05-29 Rogalska Grażyna 2015-06-19 MD-450E MA7C1180178 ZSE-399/11
19 2015-05-29 Afarmsoft 2015-06-19 MD-855 MA381090044 ZSE-30/14

 

(zgodnie z Warunkami gwarancji oraz obsługi serwisowej Lestar min. pkt. 6, 7, 8, 28, 29, 30)*

6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z usługą.
7. Klient w zgłoszeniu serwisowym musi zamieścić: adres zwrotny, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia FV VAT (jeśli dotyczy). W przypadku podania niekompletnych, nieczytelnych błędnych danych, Lestar nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia z tego wynikające (niemożność dostarczenia urządzenia do Klienta, jego nieprawidłowe dostarczenie etc.) w stosunku do Klienta jak i osób trzecich. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Klienta.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających identyfikację Klienta (pkt. 7), Lestar na stronie www.lestar.pl umieści informację wzywającą Klienta do przesłania brakujących danych i/lub do odbioru urządzenia z określeniem terminu . Po upływie terminu wezwania Lestar ma prawo do utylizacji urządzenia. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.
Wydanie urządzenia z serwisu w trybie GZS i PZS
28. Niezależnie od trybu wykonania usługi serwisowej Lestar informuje Klienta drogą mailową o możliwości odbioru naprawionego urządzenia osobiście lub o jego wysyłce po naprawie (przy trybie PZS po dokonaniu płatności przez Klienta).
29. Jeżeli serwisowane urządzenie nie zostanie odebrane w ciagu 21 dni od terminu w/w. powiadomienia lub gdy firma spedycyjna dwukrotnie awizuje przesyłkę Klient będzie wezwany drogą mailową oraz poprzez stronę www.lestar.pl do odbioru urządzenia w nieprzekraczalnym terminie 21 dni.
30. Po upływie 45 dni od daty wezwania do odbioru nieodebrane urządzenie podlega utylizacji. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.

CP centrum pobrań

CP - centrum pobrań

 

Poniżej możliwość pobrania materiałów dodatkowych dla produktów Lestar: oprogramowania monitorującego pracę UPS, instrukcji obsługi, kart produktowych, certyfikatów CE etc.

 

Wybierz produkt:


 

 

Power 2.0

Oprogramowanie Power 2.0 jest zalecane do współpracy z modelami serii MD (opcjonalnie S, SE). Użytkownik uzyskuje możliwość monitorowania pracy zasilacza, sprawdzenia zapisów harmonogramu w wersji liczbowej lub oscylografu, ustawienia powiadomień sms lub e-mail.  Możliwość pracy dla wielu wersji językowych m.in. dla języka: angielskiego, polskiego, litewskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego.

 

modele MD-450E AVR 3XIEC RS BL / MD-450E AVR 3XIEC RS GR / MD-450E AVR 3XIEC USB BL / MD-450E AVR 3XIEC USB GR / MD-450Es AVR 1XSCH RS BL / MD-450Es AVR 1XSCH USB BL / MD-525 AVR 3+1XIEC USB BL / MD-525 AVR 3+1XIEC USB GR / MD-525s AVR 1XSCH+1IEC USB BL / MD-625E AVR 3XIEC RS BL / MD-625E AVR 3XIEC RS GR / MD-625E AVR 3XIEC USB BL / MD-625E AVR 3XIEC USB GR / MD-625Es AVR 1XSCH RS BL / MD-625EsAVR 1XSCH USB BL / MD-655 AVR 3+1XIEC USB BL / MD-655 AVR 3+1XIEC USB GR / MD-655s AVR 1XSCH+1IEC USB BL / MD-800E AVR 3XIEC RS BL / MD-800E AVR 3XIEC  RS  GR / MD-800E  AVR 3XIEC  USB BL / MD-800E  AVR 3XIEC  USB GR / MD-800Es  AVR 1XSCH RS  BL / MD-800Es AVR 1XSCH USB BL / MD-855 AVR 3+1XIEC USB BL / MD-855 AVR 3+1XIEC USB GR / MD-855s AVR 1XSCH+1IEC USB BL / S-1050 AVR 6XIEC USB BL / S-1050s AVR 2XIEC+2XSCH USB BL / S-1550 AVR 6XIEC USB BL / S-1550s AVR 2XIEC+2XSCH USB BL / SE-1000 AVR 6XIEC USB BL / SE-1000Es AVR 2XIEC+2XSCH USB BL / SE-1500 AVR 6XIEC USB BL / SE-1500Es AVR 2XIEC+2XSCH USB BL

wersja oprogramowania opis link do pobrania SW współpraca z OS
Power 2.0 oprogramowanie pobierz Windows 2000 / XP / Server 2003 / VISTA / Server 2008 / Windows 7
podręcznik użytkownika (angl.) pobierz

ViewPower 2.13 SP1

Oprogramowanie ViewPower 2.13 SP1 do współpracy z modelami V, SIN, N, OtRT. Pozwala zdalnie monitorować i zarządzać pracą jednego lub kilku UPSów poprzez sieć LAN lub Internet. Posiada funkcje bezpiecznego zamykania systemu i zapisania danych.

 

modele N-610 OFL 2XIEC / N-810 OFL 2XIEC / SIN-630E SINUS LCD 4XIEC BL / SIN-630E SINUS LCD 4XIEC WH / SIN-630Es  SINUS LCD 2XSCH BL / SIN-630ES  SINUS LCD 2XSCH WH / SIN-830E  SINUS LCD 4XIEC  BL / SIN-830E  SINUS LCD 4XIEC  WH / SIN-830Es SINUS LCD 2XSCH BL / SIN-830Es SINUS LCD 2XSCH WH / V- 655 AVR LCD 4XIEC / V- 655s  AVR LCD 2XSCH / V- 855 AVR LCD 4XIEC / V- 855S AVR LCD 2XSCH / V-1000 AVR LCD 4XIEC / V-1500 AVR LCD 6XIEC / V-2000 AVR LCD 6XIEC/ OTRT - 825 SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT - 825 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT  -1100 SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT -1100 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT -1500 SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT-1500 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT-2200 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT -2500 XL SINUS LCD RT 7XIEC / OTRT -3000 XL SINUS LCD RT 7XIEC

Poniżej linki dla różnych systemów operacyjnych

wersja oprogramowania opis link do pobrania SW współpraca z OS

ViewPower Network Edition
 Windows® (V.2.13SP1) pobierz Windows® 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / Windows SBS 2011 / server 2012

podręcznik użytkownika (ang.)
pobierz

MAC i386 (V.2.13SP1)
pobierz Mac OS 10.5

MAC x86-64 (V.2.13SP1)
pobierz Mac OS 10.6, 10.7, 10.8 , 10.9

 Linux  (V.2.13SP1)
Graphic mode operation: pobierz

Redhat linux 8,9 
Linux Fedora 5
Linux RedHat Enterprise AS3, AS5, AS6 (32bit)
Linux SUSE 10 (32bit)

Linux Cent OS 5.4 / 6.3 (32-bit)

Linux Open SUSE 12.3 (32-bit)
Linux Ubuntu 8.X, 9.X, 10.X(32bit)
Linux OpenSUSE 11.2 (32bit)
Linux Debian 5.x, 6x (32bit)
Linux Mint 14.x (32bit)

Text mode operation: pobierz
Graphic mode operation: pobierz

Linux RedHat Enterprise AS6 (64bit)
Linux SUSE 10 (64bit)

Linux Cent OS 5.4 / 6.3 (64-bit)

Linux Open SUSE 12.3 (64-bit)

Linux Ubuntu 12.04 (64-bit)
Linux Ubuntu 10.X(64bit)
Linux OpenSUSE 11.2 (64bit)
Linux Debian 6x (64bit)
Linux Mint 14.x (64bit)

Text mode operation: pobierz

Unix (V.2.13)
pobierz Solaris 10 for x86

VMWare Shutdown Wizard  oprogramowanie pobierz

VMWare ESX 3.5 and 4.1

VMWare ESXi 4.1 and 5.0

pobierz

VMWare ESXi 5.1 and above  

                  

pobierz Install VMware shutdown wizard on vMA and manage VMware ESXi via VMware vSphere Client and vMA
instrukcja (ang.) pobierz

VMWare ESX 3.5 and 4.1

VMWare ESXi 4.1 and 5.0

VMWare ESXi 5.1 and above

pobierz VMware shutdown wizard on vMA and manage VMware ESXi via VMware vSphere Client and vMA

ViewPower Pro 1.15

Oprogramowanie ViewPower Pro v. 1.15 z kartą SMNP2 do współpracy z modelami OtRT, OtRT-XL, OtLRT. Pozwala zdalnie monitorować i zarządzać pracą jednego lub wielu UPSów z zamontowanymi kartami sieciowymi SNMP 2 poprzez sieć LAN / Internet / urządzenia mobilne. Posiada min. funkcje bezpiecznego zamykania systemu i zapisania danych.


 

modele OTRT-825 SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT-825 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT-1100 SINUS LCD RT 8XIEC/ OTRT-1100 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT -1500  SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT -1500 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT  -2200 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTRT-2500 XL SINUS LCD RT 7XIEC / OTLRT-1100 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTLRT-2200 XL SINUS LCD RT 8XIEC / OTLRT-3000 XL SINUS LCD RT 6XIEC

Poniżej linki dla różnych systemów operacyjnych
wersja
oprogramowania
link do pobrania SW współpraca z OS
ViewPower Pro for Windows® (V.1.15) pobierz Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008 and Windows® 7/8 and Windows server 2012
Shutdown Wizard for Windows® pobierz Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008 and Windows® 7/8 and Windows server 2012
ViewPower Pro for MAC x86-64 (V.1.15) pobierz MacOSX 10.6 / 10.7/ 10.8
Shutdown Wizard for MAC x86-64 pobierz
ViewPower Pro for Linux (V.1.15) Graphic mode operation: pobierz Linux RedHat 8, 9
Linux RedHat Enterprise AS3, AS5, AS6 (32-bit)
Linux SUSE 10 (32-bit)
Linux Cent OS 5.4 (32-bit)
Linux Ubuntu 8.X, 9.X, 10.X (32-bit)
Linux Fedora 5
Linux OpenSUSE 11.2 (32-bit)
Linux Debian 5.x, 6.x (32-bit)
Linux Mint 14.x (32bit)
Text mode operation: pobierz
Graphic mode operation: pobierz Linux RedHat Enterprise AS6 (64bit)
Linux SUSE 10 (64bit)
Linux Ubuntu 10.X(64bit)
Linux OpenSUSE 11.2 (64bit)
Linux Debian 6x (64bit)
Linux Mint 14.x (64bit)
Text mode operation: pobierz
Shutdown Wizard for Linux (V.1.15) Graphic mode operation pobierz Linux RedHat 8, 9
Linux RedHat Enterprise AS3, AS5, AS6 (32-bit)
Linux SUSE 10 (32-bit)
Linux Cent OS 5.4 (32-bit)
Linux Ubuntu 8.X, 9.X, 10.X (32-bit)
Linux Fedora 5
Linux OpenSUSE 11.2 (32-bit)
Linux Debian 5.x, 6.x (32-bit)
Linux Mint 14.x (32bit)
Text mode operation: pobierz
Graphic mode operation: pobierz Linux RedHat Enterprise AS6 (64bit)
Linux SUSE 10 (64bit)
Linux Ubuntu 10.X(64bit)
Linux OpenSUSE 11.2 (64bit)
Linux Debian 6x (64bit)
Linux Mint 14.x (64bit)
Text mode operation: pobierz
ViewPower Pro for Unix (V.1.15) pobierz Solaris 10 for x86
Shutdown Wizard for Unix (V.1.15) pobierz
VMWare Shutdown Wizard oprogramowanie   pobierz VMware ESX 3.5 and 4.1
VMware ESXi 4.1 and 5.0
pobierz VMware ESXi 5.1 and above
pobierz install VMware shutdown wizadr on vMA and manage VMware ESXi via VMware v Sphere Client and vMA
 instrukcja (ang.) pobierz

VMware ESX 3.5 and 4.1
VMware ESXi 4.1 and 5.0

VMware ESXi 5.1 and above

pobierz install VMware shutdown wizadr on vMA and manage VMware ESXi via VMware v Sphere Client and vMA

poniżej linki do instrukcji obsługi
ViewPower Pro  instrukcja (ang.) pobierz
ViewPower Pro dla urządzeń mobilnych  instrukcja (ang.) pobierz
Shutdown Wizard  instrukcja (ang.) pobierz

UPSilon 2000

Oprogramowanie UPSilon 2000 do wspólpracy z modelami SE, S, TSP, TSR-XL.
użytkownik uzyskuje min.: możliwość opcji shut down dla kilku ups, automatycznego wysyłania wiadomości ostrzegawczych e-mail / pager , zdalnego monitorowania ups przezTCP/IP lub internet, automatycznej inf. o zaniku lub zakłoceniu zasilania, ustawienia

kalendarzy wł/wył., wyświetlania informacji o stanie ups w formie graficznej (temp., napięcie, obciążenia, częstotliwość) ustawiania diagnostyki ups, automatycznego zapamiętania i zamykania systemu etc.

 

pakiet oprogramowania (oprogramowanie na CD, kabel komunikacyjny) można zakupic zgodnie z bieżącym cennikiem CUS.

 

modele S-1050 AVR 6XIEC USB BL / S-1050s AVR 2XIEC+2XSCH USB BL / S-1550 AVR 6XIEC USB BL / S-1550s AVR 2XIEC+2XSCH USB BL / SE-1000 AVR 6XIEC USB BL / SE-1000Es AVR 2XIEC+2XSCH USB BL / SE-1500 AVR 6XIEC USB BL / SE-1500Es AVR 2XIEC+2XSCH USB BL / TSP-1100  SINUS LCD 6XIEC / TSP-1500 SINUS LCD 6XIEC / TSP-2200 SINUS LCD 6XIEC / TSP-3000 SINUS LCD 6XIEC / TSRXL-1100 SINUS LCD RT 6XIEC / TSRXL-1500 SINUS LCD RT 6XIEC / TSRXL-2200 SINUS LCD RT 6XIEC / TSRXL-3000 SINUS LCD RT 6XIEC

wersja oprogramowania opis link współpraca z OS
UPSilon2000 for Windows v5.3 oprogramowanie  kontakt lestar Windows 95 / 98 / NT / 2000 / Me / XP / Server 2003 / VISTA / Server 2008 / Windows 7 / Novell Network 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, / Linux 2.x, 7.x / Free BSD 2.x, 3.x, 4.x
UPSilon 2000 podręcznik użytkownika (ang.)  pobierz
UPSilon for UNIX podręcznik użytkownika (ang.) pobierz

NetAgent

Oprogramowanie NetAgent z kartą SMNP1  do współpracy z modelami  JsRT, JsRT-XL, TSR-XL.
użytkownik uzyskuje min.: możliwość opcji shut down dla kilku ups, automatycznego wysyłania wiadomości ostrzegawczych e-mail / pager , zdalnego monitorowania ups przezTCP/IP lub internet, automatycznej inf. o zaniku lub zakłoceniu zasilania, ustawienia

kalendarzy wł/wył., wyświetlania informacji o stanie ups w formie graficznej (temp., napięcie, obciążenia, częstotliwość) ustawiania diagnostyki ups, automatycznego zapamiętania i zamykania systemu etc.

 

oprogramowanie do nabycia w zestawie z kartą sieciową SMNP1 zgodnie z bieżącym cennikiem CUS.

 

modele JSRT-775 SINUS LCD RT 8XIEC / JSRT-1100 SINUS LCD RT 8XIEC / JSRT-1100 XL SINUS LCD RT 6XIEC/JSRT- 1500 SINUS LCD RT 8XIEC / JSRT- 1500 XL SINUS LCD RT 6XIEC / JSRT-2200 SINUS LCD RT 9XIEC / JSRT-2200 XL SINUS LCD RT 7XIEC /  JSRT-3000 SINUS LCD RT 9XIEC / JSRT-3000 XL SINUS LCD RT 7XIEC / TSRXL-1100 SINUS LCD RT 6XIEC / TSRXL-1500 SINUS LCD RT 6XIEC / TSRXL-2200 SINUS LCD RT 6XIEC / TSRXL-3000 SINUS LCD RT 6XIEC

 

wersja oprogramowania opis link OS
Netility for Windows v4.5 kontakt Lestar Windows® 98 / Me / NT / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7  / server 2000 / server 2003 / server 2008
Mac v1.0
Linux v1.0 Linux 2.x or later
ClientMate for Windows v5.4 Windows® 98 / Me / NT / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7  / server 2000 / server 2003 / server 2008
Mac v5.3
Linux v5.3 Linux 2.x or later
FreeBSD v5.3 FreeBSD 4.x or later
VMWare v3.4
SMS Server v1.3 Windows® 98 / Me / NT / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7  / server 2000 / server 2003 / server 2008
SNMPView4.7
Time Server
UPS MIB
OpenSSL

 

 

instrukcja NetAgent Version 6.1 (ang.)                     pobierz

linki do overview

ATS Monitor

Oprogramowanie ATS Monitor do współpracy z modelami  ATS 100. Pozwala na bieżące śledzenie stanu ATS oraz podłączonych UPS lub EMD. Możliwość sprawdzenia zapisów wydarzeń, konfiguracji alertów przez sms lub e-mail, etc.

 

modele ATS100 AUTO TR. 9XIEC 19" RACK

 

 

wersja oprogramowania opis link OS
  ATS monitor      pobierz Windows® 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit)

 

 

instrukcja ATS Monitor user manual pobierz
SNMP Manager user manual pobierz

Do góry